МРТ з контрастом. Діагностичне застосування контрасту в МРТ

МРТ або магнітно-резонансна томографія це сучасний метод магнітно-променевої діагностики, що виконується за допомогою магнітно-резонансного томографа. МРТ з контрастом – це різновид діагностики, перед початком якого пацієнту внутрішньовенно вводять контраст на основі гадолінію. Контраст швидко поширюється по організму кровотоком та покращує видимість тканин та судин. Такий спосіб обстеження максимально підвищує чіткість діагностики, що дає змогу детально дізнатися за будову органу, пухлини чи всього організму. Ми підготували ще одну цікаву статтю про МРТ та КТ з контрастом.

07 Abdomen Mrcp 4Aaaa0465 Large 16 9
МРТ з контрастом

Контрастні речовини для МРТ містять рідкісноземельний метал, званий гадолінієм, який взаємодіє з магнітним полем, що випромінюється апаратами МРТ. В нашому діагностичному центрі DocLife ми використовується два види кращих контрастів німецького виробництва – Гадовіст (Bayer AG ) та Промовист ( Bayer AG ) .

МРТ з контрастом – Гадовіст для МРТ

Контраст для МРТ

Парамагнітна контрастна речовина, призначена для посилення контрасту зображення при магнітно-резонансній томографії (МРТ). Ефект підвищення контрастності досягається завдяки властивостям гадобутролу – електронейтрального комплексного з’єднання, до складу якого входить іон гадолінію (III) і макроциклічний ліганд, що є похідним дигідрокси-гідроксиметилпропіл-тетраазациклододекан-три-ацетатної кислоти (бутролу). Наявність великого магнітного моменту іона гадолінію викликає флуктуації локального магнітного поля і, як наслідок, зменшення інтенсивності магнітно-резонансного сигналу на зображеннях, зважених Т2.

Мрт З Контрастом
Гадовіст (Bayer AG ) МРТ з контрастом

Навіть низькі концентрації гадобутролу призводять до суттєвого скорочення часу релаксації. За даними досліджень in vivo та in vitro макроциклічний ліганд утворює з парамагнітним іоном гадолінію високостабільний комплекс. Гадобутрол добре розчинний у воді, має дуже високу гідрофільність. При взаємодії з ферментами Гадовіст не виявляє здатність як до утворення зв’язків з білками, так і до інгібування ферментів.

Гадовіст не активує систему комплементу, не викликає розвитку анафілактичних реакцій, не чинить токсичної дії на печінку, нирки, серцево-судинну систему. Застосування препарату дає змогу збільшити обсяг діагностичної інформації порівняно з результатами МРТ, що проводиться без введення контрастних речовин.

У патологічно змінених внаслідок запальних або демієлінізуючих процесів ділянках тканини головного мозку, а також у областях локалізації первинних та метастатичних пухлин змінюється перфузія та збільшується обсяг позаклітинного простору. У таких ділянках гематоенцефалічний бар’єр порушений або відсутній.

Мрт З Контрастом

З організму, подібно до інших біологічно інертних високогідрофільних сполук (манітолу, інуліну) гадобутрол виводиться нирками. Після внутрішньовенного введення швидко розподіляється у позаклітинному просторі. Виділяється переважно нирками шляхом клубочкової фільтрації у незміненому вигляді. Не проникає через неушкоджений гематоенцефалічний бар’єр. У незначних кількостях проникає крізь плаценту. У тканині плода визначається приблизно 0,01% від дози препарату. Концентрація у грудному молоці незначна (приблизно 0,01% від введеної дози).

Виведення контраста із організму

Через 2 години після введення більше 50%, а через 12 годин – більше 90% введеної дози виводиться із сечею. При введенні дози 0,1 ммоль/кг гадобутрол практично повністю виводиться через 72 години після ін’єкції. У здорових людей нирковий кліренс гадобутролу становить від 1,1 до 1,7 мл/хв. Менш 0,1% виводиться із калом.

У плазмі крові та сечі метаболіти гадобутролу не виявлені. У пацієнтів з порушеннями функції нирок період напіввиведення препарату збільшується за рахунок зниження швидкості клубочкової фільтрації. У пацієнтів з незначним або середнім тяжкістю порушенням функції нирок через 72 години препарат у сечі не виявляється. У пацієнтів з вираженим порушенням функції нирок протягом 120 годин із сечею виводиться не менше 80% препарату. Виводиться при гемодіалізі. Покази Гадовіст 1,0 препарат призначений для підвищення контрастності зображень головного та спинного мозку при магнітно-резонансній томографії.

Діагностичне застосування МРТ з контрастом:

Препарат застосовують для диференціальної діагностики інтра- та екстрамедулярних пухлин, виявлення солідних ділянок пухлин у раніше виявлених патологічно змінених порожнинах у спинному мозку, а також для визначення меж та розмірів інтрамедулярних пухлин. Розчин препарату в концентрації 1 ммоль/мл особливо показаний у випадках, що вимагають введення високих доз контрастних засобів. Наприклад, коли виявлення додаткового вогнища визначає тактику подальшого лікування, або виявлення невеликих областей патологічного зміни тканин, і навіть ділянок, погано накопичують контрастні речовини.

Розчин препарату в концентрації 1 ммоль/мл застосовують також для визначення перфузії з метою діагностики інсульту, виявлення осередкового ішемічного ураження головного мозку, а також для дослідження процесів перфузії в пухлини. Для посилення контрастності зображення під час проведення магнітно-резонансної ангіографії. Застосування Гадовіст 1,0.

Покази до застосування контрасту :

Даний лікарський засіб призначений винятково для діагностичних цілей. Препарат Гадовіст показаний дорослим та дітям будь-якого віку, включаючи доношених новонароджених, для підвищення контрастності зображення під час проведення магнітно-резонансної томографії всього тіла, включаючи:

 • посилення контрастності зображення при проведенні краніальної та спинальної МРТ, включаючи проведення диференціального діагнозу між інтра- та екстрамедулярними пухлинами, виявлення меж солідних пухлин у спинномозковому каналі та визначення поширеності інтрамедулярних пухлин.
 • посилення контрастності зображення під час проведення МРТ з контрастом області голови та шиї.
 • посилення контрастності зображення під час проведення МРТ з контрастом області грудної клітки.
 • посилення контрастності зображення під час проведення МРТ молочних залоз.
 • посилення контрастності зображення при проведенні МРТ з контрастом абдомінальної області (в т. ч. підшлункової залози, печінки та селезінки).
 • посилення контрастності зображення при проведенні МРТ з контрастом області малого тазу (у т. ч. простати, сечового міхура та матки).
 • посилення контрастності зображення під час проведення МРТ заочеревинного простору (зокрема. нирок).
 • посилення контрастності зображення під час проведення МРТ кістково-м’язової системи та кінцівок.
 • посилення контрастності зображення під час проведення магнітно-резонансної ангіографії (МРА).
 • посилення контрастності зображення при проведенні МРТ серця (в т. ч. для оцінки міокардіальної перфузії в умовах фармакологічного стресу та діагностики життєздатності тканини – відстрочене контрастування).

Контрастні речовини на основі гадолінію допомагають покращити зображення МРТ.

У окремих випадках, при складних дослідженнях, а особливо МРТ печінки, використовують контраст Примовіст (виробник Bayer Німеччина – контраст для печінки)

Препарат Примовіст є парамагнітним контрастним засобом на основі гадолінію і використовується для Т1-зваженої магнітно – резонансної візуалізації МРТ з контрастом печінки. На динамічних та відстрочених зображеннях препарат Примовіст покращує виявлення онкології та метастатичних уражень печінки (у тому числі їх кількість, розміру, сегментарного розподілу та візуалізації в печінці) та дозволяє отримати додаткові дані щодо характеристики та класифікації метастатичних уражень печінки, збільшуючи цим достовірність діагнозу.

Коли потрібна томографія з контрастуванням

Необхідність застосування контрасту виникає у складних клінічних випадках, коли є підозри на онкологію. Пухлини поглинають контраст і змінюють колір у контрастному середовищі. Це дає можливість визначити анатомічну структуру органів, лімфатичні шляхи та особливості кровотоку та точний розмір пухлини та метастазів.

Також показаннями до виконання МРТ з контрастом є:

 • підозра на запальні процеси у головному мозку;
 • необхідність оцінки стану судинної системи;
 • наявність невідомої інфекції;
 • контроль стану пацієнта після хірургічного втручання;
 • необхідність визначення активності патологічного процесу при розсіяному склерозі.

Обстеження МРТ з контрастною речовиною призначається, якщо звичайне МРТ не дозволяє візуалізувати тканини з достатньою для встановлення діагнозу.

Кому потрібна діагностика МРТ з контрастом ?

МРТ із контрастуванням призначається лише тоді, коли ваш лікар направляє на таке обстеження. Під час процедури пацієнту внутривенно введуть контраст на основі гадолінію. Контрастна речовина покращує якість зображення та дозволить лікарю рентгенологу з більшою точністю встановить правильний діагноз.

Контрастна речовина не впливає на ваші внутрішні органи назавжди. Натомість, контраст тимчасово змінює спосіб візуалізації та взаємодії МРТ з вашим тілом. Після завершення діагностики ваше тіло поглинає контрастну речовину або виводите його з сечею від 2 годин до 24 годин..

МРТ з контрастом при оцінці розсіяного склерозу

Контраст МРТ – правильний спосіб спостереження прогресування розсіяного склерозу. З появою сучасних МРТ 1.5 на завжди змінило те, як радіологи діагностують розсіяний склероз, і тепер це основний метод діагностики, при діагностуванні розсіяного склерозу, який тепер за золотим стандартом призначає лікар нейрохірург після консультації та первинного огляду. Крім того, в поєднанні із МРТ з контрастом, ще лікарі нейрохірурги призначають комп’ютерну томографію. І саме поєднання візуалізації цих двох методів діагностики як МРТ та КТ дають чітку картинку та відповідь на питання, щодо прогресуванні у лікуванні розсіяного склерозу.

Проте, саме МРТ з контрастом непотрібні для діагностики розсіяного склерозу як фатку такого захворювання. У будь-якому випадку лікар нейрохірург чи лікар невропатолог можуть легко виявити пошкодження. Але, МРТ із контрастуванням виявляє нові пошкодження в міру їх утворення, допомагаючи лікарям дізнатися, наскільки швидко прогресує захворювання розсіяний склероз. МРТ з контрастом також допомагає лікарю оцінити тип розсіяного склерозу у пацієнта, а саме:

 • Первинний прогресуючий Розсіяний склероз
 • Вторинний прогресуючий Розсіяний склероз
 • Рецидивуючий/ремітуючий Розсіяний склероз

Діагностика раку при МРТ з контрастом

При першій підозрі на рак, лікар онколог призначає МРТ з контрастом, щоб деталі м’яких тканин виглядали більш чітко, контраст може краще діагностувати пухлину. Якщо у пацієнта пухлина, то саме за швидкістю поглинання контрасту, накопичення та виведення контрасту з пухлини, можна визначити агресивність пухлини та її активність росту.

Точність та чіткість зображення, візуалізації онкології при МРТ з контрастом

МРТ з контрастом, як метод діагностики при онкології

При підозрі на рак пацієнтів насамперед спрямовують на магнітно-резонансну томографію. Це метод діагностики з високим рівнем деталізації та безпечністю для пацієнта. Результати дослідження достовірні, ймовірність помилково – позитивної діагностики менше 5%. В онкології МРТ застосовують у таких ситуаціях:

 • підозра на утворення онкології та метастазів;
 • наявність передракових станів, у яких є висока ймовірність переродження клітин на ракові;
 • планування обсягу чи проведення оперативного втручання в онкології;
 • контроль результатів лікування онкології після хірургічного лікування чи променевої терапії;
 • моніторинг розвитку новоутворення – у разі неоперабельності, онкологи спостерігають за ростом пухлини, щоби коригувати поліативне лікування.
 • МРТ показує будь-які пухлини, окрім пухлин в легенях, там вони погано візуалізують на МРТ. Але в такому випадку рак легень чітко діагностуються під час КТ легень з контрастом.
 • Також використовують при пошуку метастазів по всьому тілу – під час МРТ онкоскринінгу.

Метастази первинної пухлини включають тканини уражених органів, які потрапили до головного мозку через кров’яне русло. Іноді вони зливаються, перетворюючись на одне велике патологічне вогнище – пухлину. За характеристиками, формою та накопиченням контрасту лікар може передбачити, звідки проникли злоякісні пухлини.

Відмінності злоякісних та доброякісних утворень на знімках МРТ з контрастом.

Контрастування МРТ при онкології лише візуалізує пухлину, може допомогти із визначенням чи це первинне вогнище або метастаз пухлини. Та звісно, визначення та остаточний діагноз залежить тільки від гістологічної характеристики новоутворення – лабораторне обстеження. Для злоякісних пухлин характерна неоднорідність структури із-за крововиливів, некротизації, кальцифікації, інфільтративного зростання. Доброякісні пухлини обмежені капсулою і не проростають у навколишні тканини, вони розширюються лише, відсуваючи структури сусідніх органів та їх тканин. Симптоматика, зазвичай, розвивається плавно, з періодами загострення, ремісії.

Ознаки доброякісних пухлинах, які видні при МРТ головного мозку з контрастом:

 • рівні контури пухлини;
 • однорідне забарвлення утворення;
 • немає дислокації, перифокального набряку в головному мозку;
 • пухлина рівномірно і слабо накопичує контрастну речовину.

Злоякісні пухлини швидко прогресують, руйнують здорові тканини, мають низьку сприйнятливість до терапевтичного лікування. Загальні ознаки на зображеннях МРТ головного мозку з контрастом:

 • нерівномірне накопичення розмаїття;
 • осередки крововиливу;
 • зміщення структур мозку навіть за невеликих розмірах;
 • неоднорідність структури;
 • нерівні контури.

Після МРТ мозку часто потрібна гістологічна верифікація за допомогою біопсії – взяття невеликого фрагмента тканини з потрібної зони під контролем УЗД діагностики, КТ або МРТ.

Чи можна виявити пухлину за допомогою МРТ без контрастування?

Первинну діагностику на МРТ, як праивло проводять без контрасту, і навіть в такому випадку виявити вперше пухлину можливо. Коли МРТ 1.5. Т потужності магнітного поля, можна зробити нативну МРТ діагностику головного мозку, щоб отримати зображення високої якості, але контрастування значно спрощує завдання. З його допомогою МРТ головного мозку з контрастом, виявити пухлину на будь-якій стадії, можна, та ще контрастування дозволяє провести диференціальну діагностику між злоякісним та доброякісним процесом.

Побічні ефекти на введення контрастної речовини при діагностиці дуже рідкий, за відсутності прямих протипоказань – це праивльний спосіб виявлення злоякісних утворень. На МРТ з контрастуванням можна проводити більш точнішу діагностику і це дозволяє візуалізувати проростання у здорові тканини, обсяг, локалізацію, кровопостачання пухлини та її індивідуальні особливості. Всі ці показники позначаються у плані на лікування пухлини.

Коли призначають МРТ головного мозку з контрастуванням?

Головний мозок людини керує всіма процесами, що відбуваються в організмі: диханням, серцебиттям, травленням, розумовою діяльністю, руховими реакціями. Будь-якому захворюванню, що вражає мозок, властиві певні симптоми, але вони настільки різноманітні, що людина не завжди може адекватно оцінити власний стан.

Найчастіше, лікарі нейрохірурги та невропатологи направляють на МРТ головного мозку, коли у пацієнта виникають скарги на:

 • тривалий головний біль;
 • погіршення зору та слуху;
 • порушення координації рухів та чутливості різних ділянок тіла;
 • порушення мови;
 • проблеми із концентрацією уваги;
 • судоми, припадки, непритомність.

Для отримання деталізованих знімків структур мозку виконується МРТ з контрастом. Такий вид дослідження необхідний при підозрі на онкозахворювання, для обстеження судинної системи, виявлення запальних процесів, уроджених та набутих аномалій будови мозку.

МРТ із контрастом не шкідливо для організму. Контрастні речовини не мають побічної дії та широко застосовуються для контролю за станом здоров’я пацієнтів із хворобами Альцгеймера та Паркінсона, епілепсією, розсіяним склерозом, менінгітом. МРТ головного мозку з контрастуванням виконують перед хірургічними операціями та після оперативного втручання. Діагностичний метод незамінний при травматичних ушкодженнях різного ступеня важкості. Магнітно-резонансна томографія дозволяє виявити зони забиття, внутрішньомозкові крововиливи, гематоми.

МРТ головного мозку з контрастування.

Якщо вам потрібно зробити магнітно-резонансну томографію МРТ головного мозку з контрастом в Києві, зверніться до діагностичного центру МРТ та КТ ДокЛайф. Дослідження виконується на сучасній апаратурі світового класу МРТ 1.5 Т Siemens. Розшифровкою даних займаються фахівці з високим рівнем кваліфікації та великим практичним досвідом. При необхідності можливе лікування у нашому денному стаціонарі, консультація лікарів нейрохірурга та невропатолога.

Побічні ефекти від МРТ з контрастом

Більшість людей нічого не відчувають після ін’єкції контрастної речовини при МРТ. Однак у невеликої кількості людей можуть бути побічні ефекти від МРТ з контрастом так як:

 • Кропивниця
 • Висипання на шкірі
 • Біль у місці уколу
 • Запаморочення або тепло
 • Нудота та блювота

Алергічні реакції виникають рідко, але деякі люди повідомляють про легку висипку та свербіння. Хоча це незвичайно, контрастний барвник може спричинити анафілактичну алергічну реакцію, яка вимагає від деяких людей звернення за невідкладною медичною допомогою. Лікарі зводять до мінімуму ці рідкісні ускладнення, проводячи обстеження на наявність відповідних факторів ризику алергії та функції нирок.

92 / 100

Лікарі для усієї родини. Check UP

Консультація та огляд. Можливість обстеження всього організму за програмою повного Check Up